Yacht

Opdrachtgever: Yacht
Oplevering: Mobiel advies +  Prototype
Team: 2 designers, 1 developer, 2 mobile consultants
Looptijd: 6 maanden


 yacht


Binnen Yacht wordt er op dit moment vanuit verschillende afdelingen aangegeven dat er veel kansen liggen in ‘mobiel’. Er ontbreekt echter een strategie en roadmap op mobiel gebied om deze kansen te vertalen naar concrete acties. Dit project richt zich op het inventariseren en analyseren van deze kansen, doen van een gedegen onderzoek naar de markt en gebruikers, het geven van een mobiel advies over welke kans(en) de grootste impact hebben en vervolgens het ontwikkelen van een prototype van een of meerdere van deze kansen door de tHMA. Hiermee kan de opdrachtgever uiteindelijk een weloverwogen keuze kunnen maken welke mobiele kans benut zou moeten worden.