Rijkswaterstaat

RWS logo 2Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Oplevering: Mobiel advies en iOS + Android Prototype
Team: 2 designers, 1 developer, 1 project manager
Looptijd: 6 maanden

Rijkswaterstaat ziet in de mobiele strategie veel kansen om de waarde van eigen data voor mensen op het water beter te ontsluiten op mobiel. Voor Rijkswaterstaat was het echter onduidelijk welke doelgroep de meeste potentie heeft, welke data hierbij het meest relevant is en wat de rol van Rijkswaterstaat zou zijn bij de implementatie. Het tHMA team heeft in het project een uitgebreid mobiel advies geleverd met bijbehorend prototype waarmee de opdrachtgever deze kans nu kan gaan benutten.


Aanpak

 

aanpak

 


Onderzoek: interne en externe analyse

Als eerste is er  onderzoek gedaan om inzichten in zowel interne als externe factoren te krijgen waaruit de richting van het ontwerp is bepaald. De interne analyse omvatte onder andere de core business van RWS, de beschikbare data, online en mobiele strategie en de interne behoefte aan mobiele oplossingen. De externe analyse bevatte concurrenten en de markt positie.

 

analyse1analyse2


Conceptualisatie:  Persona’s en User Stories

Uit het onderzoek bleek dat behoefte aan informatie kwam vanuit recreatievaart en de binnenvaart. Gebaseerd op deze inzichten zijn samen met de opdrachtgever Persona’s en User Stories ontwikkeld waarmee de eisen voor de mobile oplossing werden geformuleerd. De eerste concepten zijn vervolgens bedacht aan de hand van schetsen en wireframes.

user storieswireframe


Advies: Software development kit

Omdat Rijkswaterstaat een overheidsorganisatie is heeft tHMA het advies gegeven om , in plaats van een eigen initiatief te lanceren en te concurreren met andere apps die al gebruik maken van de RWS data, de markt te motiveren om de waarde van deze data te erkennen en gemakkelijker te laten gebruiken door een SDK(software development kit) te ontwikkelen. Hiernaast is het advies om een ‘showcase’ app te lanceren die de potentie laat zien voor het gebruik van de data. Hierdoor kunnen derden (ontwikkelaars, commerciële partners, burgers) profiteren van de data door de SDK te gebruiken om een, op hun eigen specifieke behoeften aangepaste, oplossing te ontwikkelen.


Design: VaarData

tHMA heeft vervolgens deze ‘showcase’ app verder ontwikkeld tot een werkend prototype. De flowcharts, wireframes en pixel perfecte visuals zijn gemaakt om het concept VaarData verder uit te werken. De app biedt informatie en advies voor pleziervaart en binnenvaart over wat ze kunnen verwachten op het water, hoe veilig over de Nederlandse waterwegen genavigeerd kan worden en gebruikers kunnen scheepsvaartberichtgevingen ontvangen.

 

app

De hoofdfuncties:

  • Persoonlijk informatie op maat:
    De gebruiker krijgt informatie in een straal van 5 km van zijn locatie, op een route of in een regio met een landelijke dekking. Deze informatie bevat de locatie van objecten, bedrijfsuren van bijvoorbeeld bruggen en sluizen, contactgegevens en nieuws.
  • Notificaties:
    Gebruiker krijgen bericht van onverwachte situaties op een route of in een regio. Frequente gebruikers kunnen zich inschrijven voor bepaalde objecten of routes voor specifieke berichtgeving.

 


Ontwikkeling: prototype

De app is ontwikkeld tot een werkend prototype voor iOS en Android.