Centraal Bureau voor de Statistiek

PrototypeNaamloos-1

Opdrachtgever: Centraal Bureau voor de Statistiek
Oplevering: design,  prototype &  marktonderzoek
Team: 2 designers
Looptijd: 3 maanden

Situatie
Het CBS wil graag hun bekendheid onder generatie Y (14-34 jr) vergroten met als doel zich te presenteren als  dé bron voor feitelijke informatie over Nederland. Samen met de tHMA is er nagedacht over hoe een feiten App zou kunnen bijdragen.

Aanpak
In Augustus 2014 zijn 2 trainee’s van tHMA gestart om in een aantal stappen toe te werken naar een prototype van de CBS feiten app. Aan het eind van het ontwerp traject is tevens marktonderzoek uitgevoerd met behulp van het prototype ter validatie van het concept.
Na de kick-off met de klant zijn er Persona’s en Userstories gegenereerd die helpen inzicht te krijgen in gebruiksbehoefte van de doelgroep. Deze behoefte zijn vertaald in verschillende game concepten. In samenspraak met de klant is er voor een bepaald concept gekozen en heeft verdere iteratie plaatsgevonden. Het concept is uitgewerkt tot een wireframe en visual design van de app waarnaar er ook een prototype gemaakt kon worden. Het design en prototype waren enthousiast ontvangen door het CBS. Hierop volgende een marktonderzoek ter validatie van het concept. Onder de doelgroep werd onderzocht of de app aan zou slaan en wat er verbeterd kon worden. Dit door het combineren van verschillende onderzoeksmethode zoals; interviews, enquêtes en focusgroups.

Resultaat
Dit resulteerde in de game “quiztics” waarbij spelers punten verzamelen door vragen goed te beantwoorden en bonuspunten krijgen voor het juist schatten van aantallen. De reeks vragen vormt aan het einde een gepersonaliseert verhaal over een maatschappelijke fenomenen in een bepaalde categorie. De speler heeft inzicht in hoe hij ten opzichten van Nederland scoort en heeft de mogelijkheid dit te delen. Tijdens events zoals “koningsdag” worden extra “fact your life” vragen reeksen gepushed die gedeeld kunnen worden door de gebruiker. Dit om de gebruikersgroep van de quiz te vergroten. De app is in het marktonderzoek goed geëvalueerd door de doelgroep.

 

Prototype