Partners

Founding partners

Sharewire en de Gemeente Den Haag zijn Founding Partners van tHMA. Founding Partners verbinden hun organisaties voor de lange termijn (> drie jaar) en zijn intensief betrokken bij tHMA.

tHMA is afhankelijk van de financiële bijdragen van Founding Partners, maar verwacht van hen ook input en feedback op o.a. het curriculum. Founding Partners maken het mogelijk dat tHMA haar doelstellingen kan verwezenlijken en continu goed gekwalificeerde Mobile Professionals op de arbeidsmarkt af kan leveren.

Om verder vorm en inhoud te geven aan de tHMA, zoeken Sharewire en Gemeente Den Haag gerichte samenwerking met (internationale) bedrijven, (semi)overheid en onderwijsinstellingen die als Founding Partner willen deelnemen aan tHMA.

00_SW_Logo      logo den haag


Project partners

tHMA is op zoek naar Project Partners  (opdrachtgevers) die projecten kunnen inbrengen waar tHMA trainees aan kunnen werken.

De vaste maandelijkse kosten worden gebruikt om de trainees een vergoeding te bieden en te voorzien in huisvesting en werkplekken.

  • Voordelen voor u als Project Partner;
  • Een dedicated team van aanstormend talent dat full-time voor u aan het werk is.
  • U draagt bij aan de ontwikkeling van jong talent in Nederland.
  • Gedurende het project kunt u zich profileren als mogelijke werkgever aan alle trainees.
  • Naam en logo van Project Partners wordt meegenomen in all tHMA communicatie.

 

logo den haag       RWS logo 2

 


KWO00601_KWOF_Logo&huisstijl_Logo_RGB copy 2
        yacht_logo_scherpbmp-2        cbslogo2_hires

 


Kennis partners

tHMA is altijd op zoek naar Kennis Partners die graag hun (praktijk) kennis willen delen met tHMA studenten

Kennis Partners leveren een diepgaande inhoudelijke bijdrage op het vlak van zowel theorie als praktijk. Kennis Partners zijn universiteiten en hogescholen, maar ook bedrijven of individuen die specifieke kennis kunnen overdragen die past binnen het curriculum.

Een Kennis Partner is mede verantwoordelijk begeleiden van de studenten gedurende het curriculum en de kick-off van het desbetreffende blok. De kennis overdracht kan in de vorm van bijvoorbeeld een lezing of het demonstreren van een praktijkvoorbeeld. Begeleiding tijdens het curriculum kan online (via email, skype) of on-site bij tHMA/Partner voor enkele uren per week.

Kennis Partners worden met naam en beeldmerk meegenomen in alle tHMA communicatie.

00_SW_Logo