Opdrachtgevers

De tHMA biedt de mogelijk om tegen een vast maandelijks tarief een professionele oplossing te laten ontwikkelen. U draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van opkomend talent in Nederland en u kunt zich profileren als potentiële werkgever richting de trainees. U wordt hierdoor officieel Project Partner van de tHMA.

Projecten

De projecten waar trainees aan werken zijn met name geschikt om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van mobiel voor uw organisatie. U wilt graag (verder) innoveren op mobiel gebied, maar u heeft eerst behoefte aan een onderzoek en mobiel strategisch advies? Er zijn intern veel ideeën en voorstellen maar u wilt eerst graag een werkend prototype getest zien? Er liggen bij u veel mobiele plannen op tafel met potentie, maar het is het nog te vroeg om dit door een bureau te laten ontwikkelen?

Herkent u zich in deze vragen, dan biedt tHMA wellicht een uitkomst. 

Aanpak en scope

tHMA hanteert een full service mobile development aanpak. Full service dekt het gehele process van mobile development; van onderzoek en mobiel advies tot conceptontwikkeling, prototyping en implementatie advies.

Als opdrachtgever wordt u  vanzelfsprekend nauw betrokken in dit proces en kan er in overleg altijd aanpassingen gemaakt worden. Samen met de opdrachtgever definieert tHMA de scope van het project zodat deze zowel de criteria van de opdrachtgever als die van tHMA dekt.

tHMA levert geen bedrijfskritische mobiele applicaties op (financiële apps) of oplossingen die technisch zeer complex zijn voor de trainees. Wel kan tHMA een mobiel advies geven en een prototype ontwikkelen voor projecten die bedrijfskritisch zijn. De looptijd van een project is tussen de vier en zes maanden, waarbij een groep trainees 1 project afrond.

De trainees zullen  zelfstandig werken en de focus ligt op het tijdig en succesvol opleveren van het project. In het gehele proces is de tHMA coördinator nauw betrokken en vormt de brug tussen de professionals, opdrachtgever en trainees zodat zij altijd toegang hebben tot de benodigde kennis en begeleiding om het project tot een succes te brengen.

Opzet

Doorgaans wordt er gewerkt in blokken met een vaste tijdsduur en vast budget. Een blok is voor de duur van twee maanden; een team doet maximaal 3 aansluitende blokken. De scope  van een blok wordt altijd in overleg met de opdrachtgever bepaald. Voorbeelden hoe blokken kunnen worden ingevuld;

 ANALYSE EN ADVIES
Wanneer opdrachtgevers zich oriënteren op een mobiele propositie of een kans zien, die nog niet concreet is gemaakt, kan gestart worden met dit blok. Het team doet uitgebreid onderzoek en geeft een mobiel advies over het te ontwikkelen concept.

 CONCEPT ONTWIKKELING
Aansluitend op het eerste blok wordt het advies over het concept uitgewerkt in interactie en visual designs. Hierbij wordt tevens door middel van paper prototyping de doelgroep betrokken tijdens het ontwerpproces. Wanneer de opdrachtgever al een goed gedefinieerd concept heeft, kan besloten worden om met dit blok te starten.

 PROTOTYPING
Het concept wordt vervolgens doorontwikkeld naar een “proof of concept” met volledig uitgewerkte interactie en visual designs. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om draagvlak te creëren binnen het bedrijf voor een commerciële uitrol of de opinie te peilen onder de doelgroep. Bij deze fase hoort tevens een mobile marketing advies over hoe deze commerciële uitrol en lancering plaats zou moeten vinden.

Kwaliteit

De tHMA gebruikt verschillende manieren, methodieken en kennispartners om de kwaliteit van het project en de op te leveren producten te waarborgen. De aanpak van het project door tHMA zal op eenzelfde manier worden aangevlogen zoals ook professionals dit doen in dergelijke projecten.

Gedurende het project wordt het team continue bijgestaan door professionals werkzaam bij kennispartners. Vanuit  Sharewire wordt ondersteuning gegeven bij de ontwikkeling. Daarnaast wordt de kwaliteit van het project en het proces in algemene zin nauwlettend in de gaten gehouden door Ivo Wentholt, oprichter van Sharewire en de Programma Manager bij de tHMA.

Tijdens de verschillende blokken in het project wordt er gewerkt volgens de SCRUM project management methode. Dit zorgt er voor dat er intern van dag tot dag gekeken wordt hoe de vorderingen verlopen en kan er gekeken worden op welk vlak (extra) begeleiding nodig is. Door korte tussentijdse oplevermomenten blijft de opdrachtgever een goed inzicht houden in het verloop van het project en kan er waar nodig bijgestuurd worden.

Project partners

Wanneer u opdrachtgever bent in een project bij tHMA, wordt u automatisch Project Partners. De vaste maandelijkse kosten worden gebruikt om de trainees een vergoeding te bieden en te voorzien in huisvesting en werkplekken.

Voordelen voor u als Project Partner;

  • Een ‘dedicated’ team van aanstormend talent dat fulltime voor u aan het werk is.
  • U draagt bij aan de ontwikkeling van jong talent in Nederland.
  • Gedurende het project kunt u zich profileren als mogelijke werkgever aan alle trainees.
  • Naam en logo van Project Partners wordt meegenomen in alle tHMA communicatie.
 Contact

Indien u geinteresseerd bent om een project te starten, kunt u contact opnemen met Ivo Wentholt of de Programma Manager voor een afspraak, telefoon 070 324 96 11 of mail partners@thma.nl.